Kulturminneplanen skal behandles i Kultur- og oppveksstyret før endelig behandling i kommunestyret.

Planutkastet er sendt ut på høring.  Den legges her også ut slik at alle som ønsker kan komme med innspill til planen.

Fristen for innspill er satt til 1. februar 2023.