BÅTSFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2022

Båtsfjord kommunes kulturpris kan gis til enkeltpersoner eller lag/foreninger i Båtsfjord som ikke har mottatt prisen tidligere.

Skriftlig begrunnet forslag leveres kommunens servicetorg på rådhuset innen 2. mai 2022.