BÅTSFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2022

Båtsfjord kommunes kulturpris kan gis til enkeltpersoner eller lag/foreninger i Båtsfjord som ikke har mottatt prisen tidligere.

Skriftlig begrunnet forslag kan sendes postmottak@batsfjord.kommune.no eller leveres kommunens servicetorg på rådhuset innen 1. september 2022