De offisielle valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

  • Servicetorget Båtsfjord rådhus
  • Biblioteket

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglisteene.

Klagen sendes:

Valgstyret i Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord

 

Tove Gotvassli

Ass. Rådmann

Båtsfjord kommune

 

Se alle lister og kandidater i vedlegg, under her.