Skatteseddel med melding om takst er sendt ut til eier av eiendommen.

Dersom man mener at taksten er feil kan man klage på dette. Nærmere opplysninger om klageadgang finnes på skatteseddelen. Klage må sendes skriftlig innen 6 uker fra skattelistene ble utlagt til offentlig ettersyn.

Rådmannen