Opptakskravet til sykepleiestudiet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg kreves at søkeren må dokumentere minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer) fra videregående skole. Informasjon om selve sykepleieutdanningen til UiT finner du her: https://uit.no/utdanning/program/662604/sykepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor
Nettskolen Finnmark tilbyr i samarbeid med UiT, Øst-Finnmarkrådet og Sør-Varanger kommune kurs i matematikk og norsk for de som skal søke sykepleieutdanningen i Kirkenes januar 2022. Kurset er et tilbud til deg som primært bor i Øst-Finnmark og som trenger å forbedre karakteren i matematikk og norsk for å søke sykepleieutdanningen i Kirkenes med oppstart januar 2022. Kurset er eksamensforberedende og et fullverdig nettbasert tilbud som skal hjelpe deg fram til privatisteksamen november 2021.

Målgruppe
•            Kandidater fra Øst-Finnmark som har fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse, men som ikke oppfyller opptakskravet i matematikk og norsk til sykepleierutdanningen.

•            Dersom du har strykfag fra matematikk eller norsk fra videregående, men ellers har fullført de andre fagene.

Kurset har 30 studieplasser. Du får oppfølging fra matematikk- og norsklærer som veileder deg fram til privatisteksamen.
Du må selv dekke avgift for privatisteksamen. I utgangspunktet er selve kurset gratis, men det kan tilkomme en egenandel (dette vil bli annonsert). Det er ingen bindende påmelding, dersom det skulle komme en egenandel vil du kunne trekke din søknad.
Påmelding
Frist for påmelding 1. august. Frist for oppmelding til eksamen er 15. september.
Om undervisningen
Du vil få veiledning og undervisning fra en lærer via Teams 3 timer i uken, pluss veiledning. Det vil bli gitt oppgaver underveis og tilbakemelding på disse. Det forventes at du er aktiv og legger en innsats i
å gjennomføre kurset. Du må selv ha god internettoppkobling, pc med kamera og headsett. Det er en forutsetning at deltakerne aktivt bruker kamera i kurset.
Kurset gis igjennom plattformen Teams. Oppstart i august uke 33.»

Ved spørsmål eller behov for mer informasjon rundt arbeidet med forhåndskvalifisering er det bare å ta kontakt med meg.


Beste hilsen,

Hilja Pedersen
Prosjektleder/koordinator for samarbeidet mellom UiT og Sør-Varanger kommune
943 75 150