Tema som vil bli berørt:

• Å være pårørende over tid. Reaksjoner, belastninger og behov.
• Fokus på egen helse og mestring.
• Kort om pårørendes rettigheter.

Kursdagen er satt til onsdag 6. oktober kl. 14.30-17.30, inkl. pauser.
Sted: Pensjonisten.

Deltagelse er gratis.

Les hele invitasjonen her (pdf)

Kontakt oss for mer informasjon om kurset og påmelding:

Grete S. Rugland, Regionleder

Telefon: 957 23 262, e-post: post.nnorge@veiledningssenter.no

June Lorentzen, Båtsfjord kommune

Telefon: 483 44 797, e-post: june.lorentzen@batsfjord.kommune.no