Har dere innspill til innkalling eller saksliste er det bare å ta kontakt.

Mette.Rushfeldt@vadso.kommune.no

Mvh Mette Rushfeldt

Rådgiver

Kontrollutvalgan KO

Vadsø kommune

Pb 614

9811 Vadsø