Vi vil derfor innkalle til møte tirsdag 1.juni kl.19-20.30 på kinosalen der

en vil gå gjennom de siste tegningene.

Ønsker du å delta: send mail til tom@linken-nh.no

På grunn av Covid 19 restriksjoner har vi 67 plasser tilgjengelig.

Om det skulle bli for mange påmeldte vil en kunne legge til rette for at noen kan følge møtet på teams.