Kjære Båtsfjordinger

Som helse- og omsorgsleder i Båtsfjord så er jeg både stolt og ydmyk over at dere tar den internasjonale og nasjonale krisen innover dere og aksepterer og respekterer de forbud og pålegg som er gitt lokalt. Dette til tross for at vi ikke har påvist smitte ennå i Båtsfjord.

Men kanskje det også er derfor vi ikke har folk som har blitt syke av covidviruset fordi dere har oppført dere klokt.

Vi har alle kjent på ulike følelser rundt dette; sinne, redsel, likegyldighet, oppgitthet osv.

Vi har også alle kjent på at hverdagen er endret med begrensinger på sosial kontakt, hjemmeundervisning, permitteringer, avstand, mangel på klemmer osv.

Atferdsendring som dere har vist, er ikke lett, og selv om vi hele tiden blir påminnet viktigheten av denne atferdsendringen så vil kroppen og hodet naturlig nok tilbake til normalen.

Og uten sammenligning for øvrig så er covidrestriksjonene litt som det å trene seg opp til sommerkroppen eller bedrive vektreduksjon. Ganske enkelt til å begynne med, men fryktelig vanskelig å opprettholde over tid.

Og når dere blir påført restriksjoner som også oppleves som idiotiske fordi vi ikke bor i Oslo og har ingen påviste covidsmittede her, så er det helt normalt å begynne å tenke tanken «men er det så farlig da om jeg gjør sånn eller sånn».

Det som er mitt og smittevernlegen sitt ansvar er å balansere mengden informasjon til dere slik at dere ikke opplever at vi hauser opp faren uten grunn. Da kan nemlig det skje at folk begynner å gi litt f…

For det må ikke skje. Vi må greie nå å stå i dette. Selv om det gjør vondt å bli begrenset. For senker vi guarden og begynner å oppføre oss som før, så vil vi ganske snart begynne å angre.

Så tenk på dette som en treningsøkt. Vi må pushe litt til, og litt til selv om det gjør vondt.

Så vil vi forhåpentligvis utpå sommeren eller høsten en gang kunne klappe oss på skulderen å si «Vi stod han av»

Jeg har trua på dere!

Jørgen Lundsveen
Helse og Omsorgsleder

Båtsfjord kommune