Program:

Kl. 17.00 – 17.05   Velkommen /v ordfører Lone Johnsen 
Kl. 17.05 – 17.15  Båtsfjord Handelstand fiskerigruppe /v Ørjan Nergård.  
Kl. 17.15 – 17.30 Arbeidsinnvandring – hva betyr det for Lerøy? /v Per Gunnar Hansen, Lerøy Norway Seafoods. 
Kl. 17.30 – 17.45 Problemer med å få tak i kvalifiserte ansatte? Informasjon om det nystartede prosjektet Trainee Finnmark v/Tom Eriksen, Linken Næringshage 
Kl. 17.45 – 18.00 Spørsmål, diskusjon & innspill 
Kl. 18.00 – 18.15 Liholmen Sirkulære Industripark  
Kl. 18.15 – 18.30 Finnmar AS  
Kl. 18.30 – 18.50 Virkemidler og ordninger: 
Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og 
Forskningsrådet v/Egil Thorsen & Sveinung Gabrielsen 
Linken Næringshage v/Tom Børje Eriksen  Kl. 18.50 – 19.00 Spørsmål, diskusjon & innspill. 
 
Møteleder: Tom Børje Eriksen, Linken Næringshage 
 
Påmelding per mail til: sveinung.gabrielsen@innovasjonnorge.no