Hvordan delta?

Konkurransen er åpen for alle. 

Forslagene vil være til inspirasjon til navneutvalget og vår eminente jury vil premiere de tre beste. Konkurransen er åpen 3. til 31. januar. Vinnerne kåres under Båtsfjordmessa i juni 2023.

Følg vedlagt lenke for å sende inn navneforslag: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFX9mJrRNXsR1Igb8EfctA3RZnO4arWqM3m-7Nl1ii4gU-A/viewform?usp=sf_link


 

Hvordan navngi et bygg?

Bygningsnavn bør reflektere formål, historie og kunnskapstradisjon. Kilder til inspirasjon kan være å tenke på fagområder, for eksempel innenfor forskning og utdanning.
Historie med tilknytning til blant annet området, faget eller bygget. Tema hentet fra fagområder eller historie.

 

Kriterier for byggets navn:

  • Navnet kan være tematisk: 
    For eksempel Gjøvik som har mineraler som tema på alle sine bygg, eksempelvis Smaragd-bygget og Kobolt-bygget.
  • Navnet kan være historisk: For eksempel Kalvskinnet i Trondheim hvor områdets historie har vært inspirasjon, med bygg som heter Akrinn og Sukkerhuset (ikke bryggeri, men et sukkerraffineri). Akrinn har utgangspunkt fra norrønt navn for åker.
  • Navnet kan inspireres av fagområde: 
    For eksempel i Ålesund som har en gjennomgående marin faglig profil, og byggene Ankeret og Lanterna.
  • Navnet kan inspireres av geografisk område. 

Bygningsnavn skal være norske. Bør være lett forståelige, enkle å uttale og ha god lesbarhet. Ikke gjenbruk andre eksisterende navn. Må ikke kunne forveksles med produkt eller firma.

Vi ser frem til gode forslag!