Den enkelte innbygger trenger ikke ta hensyn til øvelsen,ut over å rette segetter direkte beskjeder gitt av politi, brann eller helse. 

Spør politi, brann eller helse dersom du er i tvil om det du observerer er en del av øvelsen.
Ved spørsmål, ta kontakt med politiet på tlf. nr. 02800