Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen: (det er ikke SFO på morgenen)

3.kl- 4.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                Tidligst kl 0815.  Skolestart kl 0830.

1.kl- 2.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                 Tidligst kl 0830. Skolestart kl 0845.

Vi henstiller alle foreldre og elever om å overholde disse tidspunktene, dette er viktig i forhold til bemanningssituasjonen ved skolen.                                                                               Alle elevene vil bli møtt av voksne ute, foreldre/foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

Skolebuss: Det vil komme egen info om dette. I utgangspunktet ønskes minst mulig bruk av offentlig skyss, men det vil bli et tilbud om buss i helt nødvendige tilfeller.

 

Tidspunkt for avslutning skole og SFO:

3.- 4.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1315. Fredag kl 1215.

1.- 2.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1330. Fredag kl 1200.

SFO starter rett etter skoleslutt og stenger kl 1500 hver dag.

Gi beskjed/send melding til kontaktlærer om eleven er syk eller av andre grunner ikke skal på skolen, dere kan også gi beskjeder på SFO- telefonen om det bare gjelder SFO. Dere kan også ta kontakt med daglig leder Tom B Eriksen eller rektor Bjørn Abrahamsen dersom dere har andre spørsmål.

 

Skolen organiserer skoledagen med ulike smitteverntiltak slik at det blir trygt for elevene og de ansatte. Følgende punkter må dere foreldre påse at er på plass:

  • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være i egen hylle eller sekk.

 

  • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene. Vi har ikke lov å bruke mikrobølgeovn. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt fra førstkommende tirsdag.

 

  • Foreldrene har ikke anledning til å hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ting, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer slik at en voksen på skolen kan følge ut av skolebygningen og evt hente ved tilbakekomst.

 

  • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen mandag. Vi går inn i en tid der det kan bli en del våte dager, alle må ha støvler og regnklær på skolen. De voksne på skolen hjelper elvene med å få utstyret trygt på plass inne. Hver klasse kommer til å ha en utedag i uka, dere vil få beskjed om hvilke dager dette blir slik at dere kan forberede dere hjemme dagen før.

 

  • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste/nyse i albuen. Vi vet at for mange barn, særlig de yngste, kan dette bli vanskelig noen ganger. Selvsagt skal de få både hjelp og trøst nå de trenger det og de kan leke ute sammen i mindre grupper. Dersom barnet er sykt må det være hjemme. Dere må lese svært grundig om dette med sykdom i informasjon om smittevern som det ligger lenker til her.

 

Vi gleder oss veldig til å møte elevene igjen og vi er sikre på at dette kommer til å bli trygt og fint for oss alle.

 

Info til foreldre og foresatte ved skolestart:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/          

 

 

Mvh alle ansatte ved Nordskogen skole.