Den nye lederen av Helse- og omsorg er Jørgen Lundsveen. Han er fra Hamar, er 48 år, og han har solid utdannelse og bakgrunn innen psykologi og pedagogikk. Han har lang tjenestetid innen PU, rus og psykiatri, også på ledernivå. Han tiltrer stillingen 10. januar.