– Vi håper at kommuner, medier og andre som har behov for materialet som finnes i Finnmarkstatistikken 2018, vil benytte seg av denne. I fylkeskommunen ser vi et behov for statistikken særlig i forbindelse med regional planstrategi, sier statistikk- og analyserådgiver Marthe Lene Hestnes i Finnmark fylkeskommune.

Hele datamaterialet er basert på offentlig tilgjengelig statistikk som hovedsakelig er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), men også andre kilder er benyttet.

Her kan du lese og laste ned dokumentet i PDF (PDF, 11 MB)