Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud:

Karanteneregler:
Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.
For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test.
For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
Regler for smittede:
Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Spesielt for helse:
Uvaksinert personell skal bruke munnbind gjennom hele arbeidsdagen både i kontakt med pasienter og kolleger.

 

    Fra onsdag 1. desember gjelder følgende anbefalinger:

Anbefalinger:
Nye råd om munnbind:
Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse:
Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
Vaksinert helsepersonell anbefales og bruke munnbind på lik linje med uvaksinerte gjennom hele arbeidsdagen
Mer hjemmekontor:
Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.