Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 14_01_20.pdf

PRESSEMELDING.

 

Nytt smittetilfelle i Båtsfjord, midlertidig nedstenging av kommunale tjenestetilbud.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått opplysning om at ytterligere en person, som har kommet over grensa fra Sverige, og som nå befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet positivt for Covid-19.
 • Vedkommende kom til Båtsfjord i bil, sammen med tre andre. De to andre har ikke påvist smitte, men testes på nytt i morgen, fredag 15. januar.
 • Alle tre har fulgt alle retningslinjer i forkant av avreise, og har vært i isolasjon etter ankomst Båtsfjord.
 • Personene er ikke syke, med luftveissymptomer eller feber.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

Båtsfjord kommune stenger umiddelbart ned sine tjenestetilbud som er allment tilgjengelig, i første omgang frem til og med 19. januar.

Disse tilbudene er:

 • Idrettshallen.
 • Bassenget.
 • Gymsalen på Båtsfjord Skole.
 • Treningssenteret på idrettshallen.
 • Skansen med ungdomsklubb og rockekjeller.

Det vises ellers til de nasjonale anbefalingene, spesielt følgende:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter/ grupper.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 14.01.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

----------------------------------------------------------------

 

English version:

Press release 14th of january 2021:

New case of Covid19 in Båtsfjord. Temporary lockdown of municipal services.

As of today, Båtsfjord municipality has received news of another person, arrived in Båtsfjord, via Sweden, testing positive from Covid 19.

This person came to Båtsfjord, together with two others, by car. The two others has not tested positive to Covid, but will be tested again tomorrow, Friday 15 of January.

These three has followed all guidelines ahead of their trip to Norway, and has been in quarratine since their arrival here in Båtsfjord.

These individuals are not sick, or showing symptoms of any kind.

Local health authorities are handling the situation.

 

Båtsfjord Municipality will immediately close down services available to all, such as:

 • The Sports hall
 • Swimming Pool
 • Gymnastics hall at the local school
 • The gym/weightlift room at the Sports Hall
 • Skansen, with its youth activities, and the rock-cellar in the basement.

This applies until 19th of january. Updates will follow then.

We would otherwise refer to the national recommendations, especially the following:

All organized leighsure/freetime activities, sports activities, cultural and religious gatherings indoors are recommended prosponed /delayed until after the 19th of January

This also goes for all inndoor activities that gather`s children, crisscrossing school classes /cohorts and groups.

 

Updated information will be made public as soon as it is available.