Året som kommer er minst like spennende, med planlegging og bygging av ny barnehage i Nordskogen og nytt fotball/idrettsanlegg nede på Foma.

Med dette som bakteppe vil jeg ønske alle våre gode ansatte og alle innbyggere i Båtsfjord kommune en fortsatt god jul og en strålende nytt år.

 

Med hilsen

Trond Henriksen

Kommunedirektør