Varslingsprøven den 14. juni gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil og Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

    – Varslingsprøven vil kunne merkes godt denne gangen, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Snakk gjerne med dine nærmeste - barn, eldre og andre rundt deg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, oppfordrer Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Det er DSB, i tett samarbeid med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene, som har levert Nødvarsel - myndighetenes nye system for befolkningsvarsling på mobil.
Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker kan også vise nødvarsler.

    –  I Danmark gjennomførte de nylig en tilsvarende test. Da var det mange som ikke fikk testen fordi de ikke hadde oppdatert telefonene sine. Så husk å oppdatere telefonen din før varslingsprøven, sier Aarsæther.

Dette er Nødvarsel

Nødvarsel ble lansert i januar i år og skal brukes til å varsle befolkningen på mobiletelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser.

    – Politiet tar nå i bruk Nødvarsel over hele landet. Løsningen vil bidra til å styrke både samfunnssikkerheten og innbyggernes egenberedskap, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

Nødvarsel på mobil testes nå til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

_