I juni 2023, etter en forutgående utredningsprosess, har kommunene vedtatt å utvide samarbeidet til også å omfatte et forpliktende samarbeid om areal- og samfunnsplanlegging, inkludert byggesaksforvaltning, oppmåling og geodata. Samarbeidet benevnes som Vestre Varanger plankontor.

Klikk her for å lese hele teksten>>