Ved behov kan dere kontakte kommunen pr mail på  korona@batsfjord.kommune.no eller kommunens koronatelefon 90298228.

Vi ber om at de av dere som har vært til stede på Båtsfjord Brygge i tidsrommet tirsdag 24. og onsdag 25. august , har lav terskel for å teste dere, ved eventuelle symptomer.

 

 

Vanlige symptomer:

 • feber
 • tørrhoste
 • tretthet
 
Mindre vanlige symptomer:
 • verk og smerter i kroppen
 • sår hals
 • diaré
 • øyekatarr
 • hodepine
 • tap av smaks- eller luktesans
 • utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær
 
Alvorlige symptomer:
 • pustevansker eller andpustenhet
 • brystsmerter eller trykk i brystet
 • tap av tale- eller bevegelsesevne
 
Oppsøk lege umiddelbart hvis du har alvorlige symptomer. Ring alltid før du besøker legekontoret eller andre helsetjenester.
Personer som har milde symptomer, men som ellers er friske, bør holde seg hjemme.
I gjennomsnitt tar det 5–6 dager fra en person blir smittet av viruset, til vedkommende utvikler symptomer. Det kan imidlertid ta opptil 14 dager.