Elever ved Nordskogen skole møter til felles oppstart i skolegården kl. 08.30

Elever ved Båtsfjord skole møter ved sine klasserom kl. 09.00 og går klassevis med sine lærere til felles oppstart i gymsalen.

Det blir vanlig skoledag denne dagen på alle elever, så husk matpakke!

Vi sees til et nytt og spennende skoleår!

 

Vennlig hilsen

Mirian Julie Olsen
Rektor
Båtsfjord skoler