All politisk virksomhet starter opp igjen så snart som praktisk mulig. Det vil si at tidligere vedtatte møteplan for 2020 normalt skal følges.

Rådhuset er fortsatt stengt for andre enn enkelte ansatte grunnet vanskeligheter med å få gjennomført møter som ivaretar hensynene til smittevern. Dermed må møter fortvinnsvis avholdes på telefon eller video. IT vil være behjelpelig med opplæring om nødvendig. Politisk valgte representanter oppfordres til å ta kontakt med kommunens servicetorg ved spørsmål.

 

Ordføreren