Etbl:Kategori:Adresse:Mail/Nettside:Telefon:
Polar HotellOvernatting og restaurantValen 2e-post78 98 31 00
Båtsfjord BryggeOvernatting og restaurantStrandveien 14-16e-post www.batsfjordbrygge.com78 98 32 83
Utne HyttaOvernattingFiskeværsveien 2e-post91 59 61 75 / 45 80 47 03
Njord Hotel,Overnatting og CateringSkolegata 6,e-post41 77 88 68
Båtsfjord Hotell og CampingOvernatting og campingFomavegen 18e-post48 51 11 01