Arkitekt har vært Ola Roald og WSP har vært prosjektansvarlig for Båtsfjord kommune. Byggeprosjektet har vært levert i henhold til tidsplan og budsjett, noe vi er svært fornøyd med. Båtsfjord kommune takker dem for det meget gode samarbeidet.

Oppvekstsenteret er unikt ved at det rommer både grunnskole, videregående skole, kulturskole, helsestasjon, barnevern, PPT, bibliotek, kultursal, idrettshall og svømmehall. 

Like over nyttår flytter 6. – 10 klasse inn i det nye bygget, 1. – 4. klasse et par uker senere og i løpet av februar er alle de faste brukerne av bygget på plass.

Det har vært utlyst en navnekonkurranse hvor Pål Forbergskog sitt forslag på «Melkarn Oppvekstsenter» vant konkurransen. I forbindelse med overtakelsen av bygget mottok han en premie som vinner av konkurransen; gratis tilgang til bassenget i et halvt år.

Båtsfjord kommune kommer så snart er klart tilbake med opplysninger om når svømmehall, idrettshall, kino og bibliotek åpner for allmennheten.