Gamle Flyplassen

De som har saker og ting stående der inne vet vel hva de har der. 

Minner om at ting som ikke fjernes innen rimelig tid vil bli fjernet av uteetaten. Da påløper det kostnader.