Tana kommune søker etter erfaren planlegger for å ivare planleggingsoppgaver for Båtsfjord og Berlevåg kommune innen arealplanlegging og samfunnsplanlegging. Berlevåg og Båtsfjord har ambisiøse utviklingsplaner, hvor det for tiden jobbes med industripark og vindkraftutbygging samt kommuneplanens arealdel i begge kommune.

Ansettelsen er i Tana kommune i et planfaglig miljø med flere planleggere, byggesaksbehandlere og kart/oppmålingstjenester. Det jobbes med å etablere interkommunalt plankontor for kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg.

Les mere her>>