Ola Roald Arkitektur vant i januar anbudskonkurransen for å lage skisseprosjekt for Båtsfjord skole med idretts- og svømmeanlegg, samt barnehage. Nyskolen skal plasseres på tomten hvor Båtsfjord 5-10 skole ligger i dag. Det vil være gunstig for både elever, ansatte og pengeboka om man klarer å holde skolen i drift som normalt under byggetiden. Dette var bakgrunnen for at arkitekten ble bedt om å ta utgangspunkt i at Nyskolen lokaliseres på eksisterende kunstgressbane.
Innenfor rammene som er bestemt av kommunestyret, skal skolen utvikles i samspill mellom brukere, ansatte, entreprenør og arkitekt, og i uke 12 presenterte Ola Roald tegninger for de ulike brukergruppene for første gang. Alle involverte holdt pusten under presentasjonen.

Fasade mot sør 06_05_21.png

Figur 1 Perspektivtegning av Nyskolen

Tegningene ble heldigvis godt mottatt, og brukerne var meget fornøyde med hovedgrepene som ligger til grunn for skole- og oppvekstanlegget. Da brukermedvirkning 1 var over, dro arkitekten hjem med mange konstruktive innspill og forslag til hvordan skoleprosjektet kan bli enda bedre. Han skulle få nok å henge fingrene i til brukermedvirkning 2 i uke 17.

I løpet av mai og juni skal arkitekt, landskapsarkitekt Lo:Le landskap, Tore Kalland fra entreprenør Harald Nilsen, en rekke rådgivende faggrupper, prosjektledelse og ikke minst brukerne fra skole, idrett, kultur, hjelpetjenester, LOSA og videregående opplæring sammen optimalisere prosjektet slik at kommunen får et framtidsrettet, fleksibelt og arealeffektivt bygg. Fremdriftsplanen er stram, og det er svært mange oppgaver som påhviler de involverte.
Målet er å utarbeide et best mulig beslutningsgrunnlag før kommunestyremøtet 23.juni som er tidspunktet politikerne må fatte en investeringsbeslutning. Dersom alt klaffer, settes første spadetaket i jorden allerede høsten 2021. Byggefasen antas å vare i to år.

Skolens hjerte 06_05_21.png

Figur 2 Skolens hjerte, kantinefunksjon og kunnskapstrappa.

Gode innspill fra befolkningen tas imot med glede. Kontaktpersonen er Tom Børje Eriksen, som nås på e-post tom@linken-nh.no

Her er en video som viser hvordan den nye skolen i Båtsfjord er tenkt. Det er endret en del etter at denne ble laget, så det endelige resultatet blir litt annerledes. I tillegg er jo dette uten farger, bilder o.l., så dette blir jo også mye finere i den ferdige skolen.

Se video her