PRESSEMELDING.

 

Opphør av lokale karantenebestemmelser f.o.m. 14. april 2020.

Båtsfjord Kommune har fortsatt ingen påviste tilfeller av SARS CoV-2 virus og Covid -19, og situasjonen nasjonalt er for øyeblikket også under kontroll.

Båtsfjord Kommunes smittevernlege Per Walter Tynæs og Virksomhetsleder Helse & Omsorg Jørgen Lundsveen har 12. april d.å. laget et strategidokument for Båtsfjord Kommune. Her beskrives de tiltak som fortsatt skal være gjeldende for å sikre innbyggernes liv og helse i forbindelse med pandemien. Dette dokumentet ligger vedlagt.

Med bakgrunn i dette, har Formannskapet i møte 15.04.2020 besluttet å gå for rådmannens anbefaling om å oppheve Båtsfjord kommunes lokale karantenebestemmelser, gjeldende f.o.m. 14.04.2020.

Det understrekes at kommunen vil være forberedt på å gjeninnføre tiltaket snarlig dersom situasjonsbildet endres.

Båtsfjord kommune ønsker å benytte anledningen til å rette en stor takk til alle innbyggerne, som har vært svært forståelsesfulle og tålmodige i en krevende situasjon.

 

Båtsfjord, 15.04.2020

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

 

Vedlegg: Strategidokument for Båtsfjord kommune vedrørende Covid-19 pandemi, datert 12.04.2020. 

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

Pressemelding Båtsfjord Kommune 15_03_20.pdf

Strategidokument PDF krisestab1203 12_04_20.pdf