PRESSEMELDING.

Åpning av kommunale tjenestetilbud.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

  • Det er per i dag ikke registrert noen nye smittetilfeller, etter det sist meldte på fredag (15. januar).
  • Det er fortsatt 7 personer som er i isolasjon.
  • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen, og tester fortløpende personer som har behov for det.

Båtsfjord kommune har dermed besluttet å åpne opp igjen sine tjenestetilbud som er allment tilgjengelig, f.o.m. i morgen tirsdag 19. januar klokka 07.00.

Det vises ellers til de nasjonale anbefalingene som ble offentliggjort i dag, bl.a. på følgende nettside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Ordføreren ønsker på vegne av kommunen å benytte anledningen til å takke befolkningen for rask respons på de tiltakene som ble hasteinnført den 14. januar. Dette er avgjørende for å kunne være fleksibel når endringer plutselig oppstår.

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 18_01_21.pdf

Båtsfjord, 18.01.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

---------------------------------------------------------------

English version:

Pressrelease 19.01.2021

Re-opening of municipal services.

 

Båtsfjord Kommune (municipality) can inform our citicens of the following:

  • There are, as of today, no new incidents of Covid 19 in Batsfjord, since friday 15th of january.
  • There are still 7 individuals in quarrantine/isolation.
  • Local healt authorities are handling the situation, and consecutevly testing people that needs to be tested.

Bescause of these develpments Båtsfjord Kommune has decided to re-open municipal service earlier closed down starting tuesday 19th of january. 07.00. o`clock.

We are asking people to follow the guidelines from the goverment, stated at the following adress : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

The mayor wishes, on behalf of the municipality, to thank the citicents for the quick respons to the measures taken on 14th of january. The ability to be flexible is crusial when changes is made abruptly.

Updatet information wil be made public as soon as they are available.

 

Thank you.

Ronald Waernes (Mayor)

Press contact : Ronald Waernes

ronald.waernes@batsfjord.kommune.no