Mattilsynet tok feil da de oppfordret Båtsfjord kommune til å advare innbyggerne mot å drikke vann fra Båtsfjord vannverk, etter funn av PFAS.

 

– Vi beklager at denne oppfordringen ble gitt og problemene det har skapt. Ut fra kunnskapen vi har i dag om PFAS, er nivået så lavt at det ikke er behov for en slik advarsel, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets region nord.

 

Det finnes i dag ikke en øvre grense for PFAS i mat og drikkevann, men dette jobbes det med i EU. I EUs drikkevannsdirektiv er grenseverdien i drikkevann nylig satt til 100 ng/l. Denne grenseverdien blir trolig også gjeldende i Norge.

 

– I drikkevannet i Båtsfjord er det funnet ca. 7 ng/l, altså veldig mye lavere enn foreslått grenseverdi, sier Ystmark.

 

Grunnlaget for oppfordringen var at det europeiske mattrygghetsorganet EFSA i fjor høst kom frem til en tålegrensene for PFAS, som er langt levere enn tidligere. Å komme under tålegrensen er et langsiktig arbeid, som det jobbes med i hele verden. Det er i dag ikke mulig å unngå å få i seg PFAS fra mat og drikke.

 

– Vi gjorde feil da vi i oppfordringen til kommunen la tålegrensen til grunn, sier Ystmark.

 

PFAS er et samlenavn for en gruppe med over 7000 syntetiske stoffer, og finnes overalt rundt oss, også i mat og drikke. PFAS er ikke akutt helsefarlig, men kan over tid øke risikoen for skadelige effekter på immunsystemet. Derfor er det ønsket at innholdet i mat og drikke skal være så lavt som mulig.

 

Vannverkene har ansvaret for at drikkevannet de leverer ikke inneholder helseskadelige mengder med PFAS. Når det blir oppdaget PFAS i drikkevannskilden, bør vannverket uansett vurdere tiltak som kan senke nivået.

 

Mvh

Geir Arne Ystmark


Regiondirektør

Mattilsynet region Nord