PRESSEMELDING.

Oppdatert, smittesituasjonen i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan nå opplyse om følgende:

  • Smittesporingsarbeidet har nå resultert i at totalt 37 personer er i karantene, og samtlige av disse har blitt testet. Resultatet fra disse prøvene vil foreligge tidligst i om kvelden fredag 16. april.
  • I tillegg er 33 personer i ventekarantene, i påvente av resultatet fra de ovennevnte prøvene.
  • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer fortsatt situasjonen, og samtlige helse- og omsorgstjenester ivaretas.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 15.04.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

 

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 15_04_21 Karantene.pdf