Oppvekstsenteret er unikt ved at det rommer både grunnskole, videregående skole, kulturskole, helsestasjon, barnevern, PPT, bibliotek, kultursal, idrettshall og svømmehall. 

Det har vært utlyst en navnekonkurranse hvor Pål Forbergskog sitt forslag på «Melkarn Oppvekstsenter» vant konkurransen. I forbindelse med overtakelsen av bygget vil han motta en premie som vinner av konkurransen. 

Båtsfjord kommune ønsker gjerne deltakelse fra pressen i forbindelse med overtakelsen. 

 

Øyvind Hauken 

ordfører