1. Uavhengig av tilfellene nevnt i punkt 1, har ytterligere 2 stk. testet positivt, etter å ha testet seg etter et utenlandsopphold. Disse har også opptrådt helt i henhold til retningslinjene, og dermed har heller ikke disse resultert i noen nærkontakter.
  2. I tillegg til tilfellene i punkt 1 og 2, har ytterligere 1 stk. testet positivt på hurtigtest. 4 stk. er satt i karantene som følge av dette tilfellet.
  3. Vedkommende har vært på Båtsfjord Brygge til lunsj og middag tirsdag 24. og onsdag 25. august, og vi ber derfor at de som har vært til stede på Båtsfjord Brygge i samme tidsrom, har lav terskel for å teste seg ved eventuelle symptomer.

Oppsummert har vi dermed per nå 4 bekreftede smittetilfeller i Båtsfjord, og 1 person som venter på bekreftelse etter positiv hurtigtest. Totalt er det 4 personer i karantene.

Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger. Spørsmål rund dette eller korona kan rettes til mailadresse : korona@batsfjord.kommune.no

 

Båtsfjord, 26.08.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.