Vi søker deg eller dere som vil bidra til å gi å lette hverdagen til familier som av ulike årsaker har behov for avlastning. 
Krav til utdanning
Det er ingen krav til utdanning, men erfaring og arbeid med barn er en fordel. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Øvrige vilkår
Alle besøkshjem må godkjennes særskilt opp mot hvert enkelt barn. Krav om politiattest for alle voksne i familien, må være innhentet før oppdraget kan starte opp.

Arbeidsoppgaver
Ha tett dialog med foresatte
Tilpasse aktiviteter og lek til barnets premisser
Du/dere må være omsorgsfulle, tålmodige. Ha daglige rutiner å kunne gi trygge og forutsigbare rammer.
Lønn etter gjeldende særavtale for avlastere (SGS 1030) per nå   kr 91,- per time og i tillegg utgiftsdekning på kroner 208 (0-10 år) / 273 (10 år+) per døgn.
Ta kontakt med oppvekstleder Bernt Sandtrøen, e-post: bernt.eirik.sandtroen@batsfjord.kommune.no eller rådgiver, helse og omsorg, Elin Karlsen, e-post: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no tlf.:78 98 54 43