Om stillingen:

Prosjektleder skal utrede mulighet for å ansette en fast barnehagemyndighet for hele regionen etter prosjektåret. I løpet av prosjektåret skal prosjektleder kartlegge muligheter og premisser for et slikt samarbeid som følger kommunelovens bestemmelser om hvem som har beslutningsmyndighet. Prosjektleder skal klargjøre hvilke myndighetsoppgaver, i tillegg til tilsyn, en felles barnehagemyndighet skal ivareta.

Det er ønskelig at prosjektleder gjennomfører pilot på oppgaver som felles barnehagemyndighet i løpet av prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeide med de 7 medlemskommunenes barnehageeiere
 • Fortolkning og forståelse av regelverket
 • Utarbeide forslag til samarbeidsavtaler om felles barnehagemyndighet i Øst-Finnmark
 • I pilot:
  • Saksbehandling etter lov om barnehager med forskrifter og forvaltningsloven
  • Tilsyn, rådgivning og veiledning av både kommunale og ikke kommunale barnehager
  • Utarbeide stillingsbeskrivelse til felles barnehagemyndighet
  • Oppgaver i hht. prosjektbeskrivelse, milepæler og samarbeid med styringsgruppen

Kvalifikasjonskrav:

 • Barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Annen aktuell fagkompetanse kan vurderes.
 • God kjennskap til barnehageloven med forskrifter.
 • God kjennskap til Forvaltnings- og Offentlighetsloven.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å lede og gjennomføre utviklings- og omstillingsarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse eller annen relevant ledelse.
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til saksbehandling som barnehagemyndighet.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle egenskaper som underbygger inkludering og involvering.
 • Effektiv, løsningsorientert med stor arbeidskapasitet.
 • Evne til å utvikle og uttrykke høy integritet preget av målorientering og gjennomføringskraft.
 • Evne til å fokusere på relasjonsbygging, samspill og kommunikasjon på tvers av kommuner.
 • Kan tenke helhetlig og handler ut ifra en helhet som gagner alle kommuner.
 • Gode motivasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan håndtere komplekse utfordringer.
 • Endringsvilje

Vi tilbyr:

 • Fleksibelt arbeidssted i en av medlemskommunene; Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.
 • Utfordrende og fleksibel oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Lønn etter sentrale avtaler
 • God pensjonsordning og forsikringsordning
 • Gjennom tiltaksordningen: gratis barnehage fra 01.08.23 og nedskrivning av studielån, inntil kr 30.000 per år.  Ekstern informasjon om tiltakssonen finnes her.
 • Sjekk ellers ut hva Vadsø har å by på: www.vds.no

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t avtale. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Gyldig politiattest iht. § 19 i Barnehageloven må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes
I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes inn via Easycruit, lenke ligger i utlysningen. Vitnemål og attester kan lastes opp, evt medbringes til eventuelt intervju.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet
om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.