-------- Opprinnelig melding --------

Emne: Referat fra SG-møte 27.mai
Dato: 06.06.2019 09:05
Fra: Ketil Pettersen
Til: Styringsgruppa

 

Hei, vedlagt følger referat fra SG-møte 27.mai, med tilføyelser etter innspill fra ett styringsgruppe medlem.

Kommunestyre sier i sitt vedtaket av 6. mars i år, at styringsgruppen skal bruke tiden fram til oktober til å utrede alle relevante forslag som kommer fram i den videre prosessen og at forslagene deretter skal legges fram i ett kommunestyre møte i oktober. Det er nå store uenigheter innad i styringsgruppen og det virker som om styringsgruppen er litt låst og videre framdrift i prosjektet synes vanskelig. Noen av medlemmene mener de har levert det de ble satt til å gjøre i styringsgruppen og ønsker å fratre gruppen.

Jeg ønsker derfor å innkalle til ett møte i styringsgruppen løpet av uke 25. Agenda for møte vil være veien videre for styringsgruppen og styringsgruppens arbeid. I utgangspunktet ønsker jeg å gjennomføre møtet tirsdag 18. Juni, men er åpen for å kunne endre dato visst det skulle vise seg vanskelig å gjennomføre møte 18.Juni.

---

Mvh

Ketil Pettersen
9990 Båtsfjord

Mob.: 95 18 05 35

Epost: ket-pe@online.no

Protokoll 18 juni 2019. PDF