Vi evaluerte også det årlige samarbeidet. Vi synes alle at det fungerer godt på det øverste nivået i kommunen. Takhøyden er stor og vi kan være uenig, men når beslutningen er tatt følger vi lojalt opp, alle sammen. Dette er en av styrkene i hovedavtalen.

Vi mener at vi får bedre beslutninger med å følge modellen i hovedavtalen. Vi skal jobbe mer systematisk for å forankre disse prinsippene på alle nivåer i kommunen, og at alle skal bli sett og hørt gjennom tillitsvalgtordningen. P

Samhandlingsmøtene gjennomføres hver uke i administrasjonen og skal gjennomføres hver måned ute i virksomhetene. På samhandlingsmøtene i administrasjonen deltar Ordfører (som observatør,), rådmann Trond Henriksen, Ass.rådmann Tove Gotvassli, personalkonsulent Malin Hansen, HTV fagforbundet Anne Olavsson, HTV Utdanningsforbundet Anders Småsund, HTV NSF Merete Eriksen og HTV legeforeningen Per Walter Tynes.

 

God Ferie til alle og takk for ett godt samarbeid.