Barn og unge:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter. Hvis aktiviteten foregår innendørs er det anbefalt med gruppestørrelse inntil 20 personer, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Utendørs er det ikke gitt noen anbefalt gruppestørrelse.
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det er ikke anbefalt å gjennomføre cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
 • Utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller håndball, hvor det er vanskelig å holde avstand.

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs. Voksne kan trene eller øve utendørs, men det er anbefalt med gruppestørrelse inntil 20 personer og å holde 1 meters avstand til andre.
 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både inne og ute.

For alle aldergrupper gjelder følgende anbefalinger:

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 • Det anbefales å trene/øve i faste grupper.
 • Ved trening med høy intensitet, sang og bruk av blåseinstrumenter bør voksne og ungdom i videregående skole holde 2 meters avstand.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/ aktiviteten.
 • Flere grupper kan trene/øver i samme lokaler dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

Foreningen/klubben/virksomheten bør: 

 • Gi informasjon til deltakere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Registrere hvem som er til stede (både deltakere og ledere/instruktører) slik at smittesporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Sørge for at lokalene er store nok til at deltakere kan holde 1 meters avstand til hverandre.
 • Holde garderobene stengt for ordinær bruk dersom åpne garderober fører til trengsel, men likevel slik at toaletter og håndvask-fasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene. Dersom det er mulig å organisere bruken av garderober slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås, kan garderober likevel holdes åpne.