Barn som fyller 1 år i perioden august til og med november har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år.

Barn som fyller 1 år innen utgangen av januar har lokal rett til plass samme år. - jfr Vedtekter for Båtsfjord kommunale barnehager § 7.

Barn som fyller 1 år etter januar, kan tilbys plass på våren ved ledig kapasitet. Retten til barnehageplass vil da senest kunne oppfylles fra neste barnehageår.