Det var Pasienttrivselsgruppa (Britt Hansen, Martine Nilsen, Ann Solbjørg Lister, Kristine Tangen ,Elin Steffensen, Trine Svendsen og Stine Vasshaug ) som sto for arrangementet.

Alle avdelingene på helsesenteret var invitert , med følge.

I tillegg var de som var på jobb denne kvelden med å hjalp til med serveringen. Pluss noen frivillige .

Etter middag og kaker ble det en skarp en til kaffen, for de som ville ha det, og loddsalg.

Innleid trubadur sørget for god stemning og levende musikk.

Kvelden ble, etter sigende, en sukess. :-)