Vi håper at så mange som mulig tar seg tid å svare på disse spørsmålene, og dermed blir med på å legge grunnlaget for en enda bedre skole. 

Du kan svare på undersøeklsen her>>

 

Hilsen 
Ørjan Nergaard
Styreleder