Transportruten vil være som følger:

  • Fra Skrovnes til FOMA: Forbi Nordskogen skole ned Nordskogvegen, Havnegata videre opp Hindberggata frem til avkjørsel ned FOMA-veien og frem til FOMA
  • Fra FOMA til Skrovnes: Til høyre ut fra FOMA opp til Fv891 og tilbake langs Havnegata og opp Nordskogvegen forbi Nordskogen skole

 

Båtsfjord kommune har sammen med utførende entreprenør Daniel Jakobsen Maskin AS gjort en risikoanalyse i forhold til denne transportaktiviteten og det blir nå iverksatt midlertidige risikodempende tiltak for at det fortsatt skal være trygt å ferdes på veiene i Båtsfjord sentrum for både bilister og myke trafikanter.

 Bilene vil kjøre forbi Nordskogen skole i begge retninger. Skoleledelsen er orientert om situasjonen og har orientert barn og foreldre.  Størst er sårbarheten i de periodene barna kommer til og går fra skolen. Sjåførene vil være spesielt årvåkne ved passeringene av skolen og redusere aktiviteten i de mest sårbare periodene så langt det er praktisk mulig.  Det vil også settes opp et byggegjerde for å forhindre trafikk av gående rundt hjørnet av skolen nærmest veien og for å fysisk hindre parkering og hensettelse av kjøretøy i dette området mens transportene pågår.

Bilene kommer med fulle lass ned den bratte Nordskogvegen til Havnegata. På vinteren med glatt veibane kan det oppstå situasjoner der lastebilene må stoppe for trafikk fra høyre midt i bakken. Det samme kan skje med trafikk på returen opp bakken med at lastebilene med henger må stoppe midt i bakken og med glatt veibane kan det være vanskelig å komme i gang igjen. For å redusere denne risikoen vil Båtsfjord kommune innføre midlertidig vikeplikt for kjøretøyer som skal inn på Nordskogvegen fra følgende sideveier:

  • Nordskogvegen like ved skolenNordskogvegen like ved skolen
  • Idrettsvegen
  • Ravnevegen fra begge sider
  • Lensmannsgata
  • Øvregata
  • Mellomveien
  • Isaksensvingen

 I tillegg vil det innføres midlertidig vikeplikt fra Parkveien ved innkjøringen på Fomavegen.

 Vikepliktskiltene vil komme opp fredag 3. november. Det er viktig at alle er oppmerksomme på endringene straks skiltene kommer opp. 

 Generelt oppfordres alle til å bidra med å redusere bruken av Nordskogvegen i denne perioden i den grad det er praktisk mulig. Slik reduserer vi risikoen for uønskete hendelser.

 Denne delen av prosjektet avsluttes 8. desember. Etter det vil alt tilbakeføres som tidligere.

 

Litt info om fortsettelsen av fotballbaneprosjektet:

 Den delen av Foma-dammen som skal bli fotballbane fylles nå opp til kote +3, samme kotehøyde som fyllingen på Valen. Det monteres setningsmålere på fyllingen før det fylles opp med en 2 meter tykk forbelastning. Dette gjøres for å komprimere massene under banen i løpet av det neste drøye halvåret. Når vi ser at massene har stabilisert seg til sommeren, kan vi planere ut området og bygge opp banen med bærelag og kunstgress og montere lysanlegget. Vi tar sikte på at området stabiliserer seg i løpet av 6-8 måneder noe som gjør det mulig å få banen på plass i løpet av høsten 2024.