All politisk virksomhet er satt i bero frem til 26. mars i første omgang, grunnet situasjonen med Covid-19 viruset.

Ordføreren