Løype Trasè Status
1 Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Gamle Vegvesen-brakka. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda, og videre langs den gamle vegtraseen til Speiderhytta og videre langs Adamsvann til nedkjøringen ned mot Adamsdalen hyttefelt. Kobles her på Løype 3. Ved Gamle flyplassen er det også et oppstartpunkt for Løype 15, som kommer inn på Løype 1 ved  gamle Vegvesen-brakka. Stengt fra 4. mai kl. 23:59
2 Fra nedkjøringen til «Adamsdalen», Løype 3, langs veitraseen (FV 891) til Magisterhøgda/ Ordohøyda, og videre langs «reingjerdet» til vegen til Ordo, fram til Ordo hyttefelt. På Magisterhøgda er det forbindelse til Løype 07 i Berlevåg kommune. Stengtt
3 Fra parkeringa ved FV 891, Adamsdalen Hyttefelt ned Adamsdalen til Hyttefeltet. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, G.BN. 6/1/23, deretter oppover langs dalen på vestsida av elva til Delinga, videre til hytteområdet ved Ordo-vann. Stengt
4 Fra løype nr. 15 ved Storvannet opp til den nye linja, deretter langs linja over fjellpartiet, for deretter å gå til løype 13 ved Sør-Hursidalen. Dette vil si omlegging til den forrige/gamle traséen for løype 4. Stengt fra 05 mai. kl 15.00, da veien til Syltefjord er åpnet
5 Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjord-høgda til Ytre Syltefjord. Stengt fra 4. mai kl. 23:59
6 Fra løype 5 via Store Laksevann, over Nordfjordhøgda til Nordfjord-vatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa). Stengt fra 4. mai kl. 23:59
7A Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord Stengt
7B Fra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamne-fjellet til Hamna.  Stengt fra 4. mai kl. 23:59
8 Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvik-vannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg. Stengt fra 4. mai kl. 23:59
9 Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjord-dalen til Syltevik-moan og over Syltevik-moan til sørenden av Syltevikvannet. Stengt fra 4. mai kl. 23:59
10 Fra løype 9 i Sandfjord-dalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommune.  Stengt fra 4. mai kl. 23:59
11 Fra løype 15 ved Vesterelv i Syltefjord til løype 9 i Sandfjord-dalen. Fra løype 11 og via Oterneset samt opp Litledalen og inn på løypa i Austerelv Stengt fra 4. mai kl. 23:59
12A Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaur-halvøya naturreservat. Stengt fra 4. mai kl. 23:59
12B Fra løype 12A v/nordsida av Høgfjellvannet ned til Skarvbergvika. Stengt
13A Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til kommunal veg 26, til Syltefjord. Videre ned langs nordsiden av kommunal veg 26, til Syltefjord, til østenden av Falkfjellet. Stengt
13B Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursi-dalen til løype 15. Stengt
14 Fra hyttefelt vest for Ordo-vann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø hvor den møter løype 14 Ordojavri – Vestre Jakobselv i innerenden av vannet. Stengt
15A Start ved «Gamle Flyplassen» i «Båtsfjord-dalen» parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i «Båtsfjord-dalen» til «Nordfjord» i «Syltefjord». Stengt
15B Avlastningsløype ved rasfare i «TRANGA». Start ovenfor inngangen til «TRANGA»/SKOGDALEN», på østsiden av dalen ned til parkeringsplassen ved utgangen til «SKOGDALEN» Stengt

16

Fra løype 15 over Svingvann, Lille-Ordo, Eva-vann og Adamsvann til løype 3 ved parkeringen til Adamsdalen hytteområde ved FV 891.

Stengt fra 4. mai kl. 23:59

17 Fra Makkaur-løypa ned til Skovika. Her vil traseen gå via Andedammene, følge kotene i terrenget, ned på vestsiden av Skovikvannet, og på østsiden av Blindvannet. Stengt fra 4. mai kl. 23:59