Hvorfor skjer dette?

Våtservietter, q-tips og matfett skal ikke i do!!

Det finnes ikke nedspylbare våtservietter eller engangskluter! Noen produsenter påstår det, men vår erfaring fra virkeligheten tilsier at de tar feil.
Våtservietter og engangskluter løser seg ikke opp, men klumper seg sammen til store baller. 
Båtsfjord kommune får store kostnader påført ved opptak av VA ledninger, kummer, pumper og stasjoner.

ADVARSEL:

 Ved påvisning av på slipp av uegnede elementer fra abonnent vil alle kostnader for opptak av kommunalt VA anlegg bli fakturert den aktuelle adressen.
En typisk hendelse koster rundt 50-75.000.- NOK

 Les mer her : Våtservietter (doguiden.no)

 

 

 

Why does this happen?

Wet wipes, q-tips and cooking oil from food etc. should not go into the toilet!

There are no flushable wipes or disposable wipes! Some manufacturers claim so, but our real-life experience suggests that they are wrong. Wet wipes and disposable wipes does not dissolve, but clump together into large balls.  

Båtsfjord municipality incurs large costs when households release wet wipes into toilets, leading to blockage in sewage lines, manholes, pumps and stations.

WARNING:

 Upon detection of such items from subscriber, the relevant address will be invoiced for all cost regarding service.
One typical incident cost around 50-75.000.- NOK

Rad more here : English (doguiden.no)

 

Båtsfjord Municipal Administration.

Do-vett:

Do-vett spillet
Do-vett spillet