Som tidligere år har vi 2/3-plass, full plass og timebasert plass:

2/3- plass er til kl. 15.00- kr. 1.210,- pr. mnd.

Full plass er til kl. 15.30- kr. 1.540,- pr. mnd.

Timebasert- kr.100,- pr. time.

Det er 50% søskenmoderasjon.

Det er en mnd. oppsigelse (også når det er bytting av plass) og det gjelder fra den 1. påfølgende måned.

Husk å ta med klær til å være ute i, mat og drikke (det er ikke skolemelk før skolen starter).

 

Er det noe dere lurer på kan dere ringe SFO 48234065 eller skolen 78983462.

 

 

Velkommen til nytt SFO år J

 

Nordskogen skole
10. august 2020

 

 

Bjørn R. Abrahamsen

Rektor