Båtsfjord kommune ved MUNT (miljø, utvikling, næring og teknikk) søker tilbydere til merking og vedlikehold av kommunens løypenett for snøskuterferdsel. 

Løypenett består av totalt 21 løyper med en total lengde på ca 224km. 

Følg denne lenken for mer informasjon

 

Tilbud sendes til postmottak@batsfjord.kommune.no

merkes med “Snøskuterløyper 2023/29”.

Frist 05.02.22