Vellag og frivillige lag og foreninger, som befinner seg i Båtsfjord kommune, kan søke. Formålet med ordningen er å forskjønne og øke trivselen i tettstedet Båtsfjord. 

 

Hver enkelt søker kan søke på en sum inntil 10 000 kr.

 

Avgrensning og prioritering:

 • De som har søkt på midler ved tidligere utlysning og fått søknaden sin innvilget, kan ikke søke på nytt
 • Tilskudd kan gis til konkrete tiltak for forskjønning på offentlig tilgjengelige fellesområder i Båtsfjord tettsted.
 • Tilskudd kan gis til tiltak som er påbegynt eller skal utføres i 2023.
 • Tiltak som ikke er gjennomført prioriteres.
 • Tilskudd til faktiske utgifter prioriteres fremfor tilskudd til arbeidstimer.
 • Maks sum det kan søkes om er 10 000-,.
 • Søknader uten tilstrekkelige opplysninger og vedlegg vil bli avvist.

Det nominerte tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Før utbetaling må søker sende inn et regnskap for faktiske kostnader, samt bildedokumentasjon som viser klart området før og etter gjennomførte tiltak.

 

Søknad

Søknad med vedlegg sendes via e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no.

 

Søknaden skal være registrert hos oss innen 6. oktober 2023.

 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Lagets/foreningens navn, adresse, kontaktperson, telefon og e-post.
 • Beskrivelse av:
  • Hvilke forskjønningstiltak som skal utføres.
  • Hvor dette skal gjøres (kart/bildedokumentasjon).
  • Hvem som skal utføre forskjønningstiltaket.
  • Når dette skal gjøres.
  • Kostnadsoverslag (faktiske kostnader og antall dugnadstimer).